یک رسانه عربی در گزارشی به نقل از منابع نزدیک به مذاکرات، جزئیات تازه‌ای در خصوص پیشنهاد مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به ایران منتشر کرد.

یک رسانه عربی در گزارشی به نقل از منابع نزدیک به مذاکرات، جزئیات تازه‌ای در خصوص پیشنهاد مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به ایران منتشر کرد.