فرمانده انتظامی خوزستان با اعلام خبر دستگیری سارقان مسلح و عاملان درگیری با مأموران انتظامی و کشته شدن شهردار دهدز گفت که این افراد شرور و سابقه دار هستند که سوابق متعدد شرارت و درگیری داشته‌اند….

فرمانده انتظامی خوزستان با اعلام خبر دستگیری سارقان مسلح و عاملان درگیری با مأموران انتظامی و کشته شدن شهردار دهدز گفت که این افراد شرور و سابقه دار هستند که سوابق متعدد شرارت و درگیری داشته‌اند.