بر اساس گزارش فرماندهی نیروی انتظامی، دقایقی قبل یک فقره تیراندازی در مقابل بیمارستان شفا یحیاییان به وقوع پیوست.

بر اساس گزارش فرماندهی نیروی انتظامی، دقایقی قبل یک فقره تیراندازی در مقابل بیمارستان شفا یحیاییان به وقوع پیوست.