۳ سال است که با ممنوعیت صادرات دام مواجه هستیم. با کنار کشیدن ما کشور‌های ارمنستان و گرجستان در بازار دام کشور‌های حوزه خلیج فارس خودنمایی و جولان می‌دهند….

۳ سال است که با ممنوعیت صادرات دام مواجه هستیم. با کنار کشیدن ما کشور‌های ارمنستان و گرجستان در بازار دام کشور‌های حوزه خلیج فارس خودنمایی و جولان می‌دهند.