جانشین پلیس راه راهور نیروی انتظامی گفت: از ساعت ۱۲ روز دوشنبه تا ساعت ۲۴ روز جمعه- ۱۶ آبان ماه؛ رانندگانی که نسبت به اعمال محدودیت های اعمال شده از سوی ستاد مبارزه با کرونا، بی توجه باشند ۵۱۰ هزار تومان جریمه می شوند….

جانشین پلیس راه راهور نیروی انتظامی گفت: از ساعت ۱۲ روز دوشنبه تا ساعت ۲۴ روز جمعه- ۱۶ آبان ماه؛ رانندگانی که نسبت به اعمال محدودیت های اعمال شده از سوی ستاد مبارزه با کرونا، بی توجه باشند ۵۱۰ هزار تومان جریمه می شوند.