باشگاه اینترمیلان مارسلو بروزوویچ هافبک ۲۷ ساله و کروات خود را به علت باطل شدن گواهینامه رانندگی‌اش، ۱۰۰ هزار یورو جریمه کرده است.

باشگاه اینترمیلان مارسلو بروزوویچ هافبک ۲۷ ساله و کروات خود را به علت باطل شدن گواهینامه رانندگی‌اش، ۱۰۰ هزار یورو جریمه کرده است.