باشگاه‌های انگلیسی به دلیل رفتارهای غلط در زمین مسابقه ۱٫۳ میلیون پوند جریمه شدند و آرسنال در صدر جدول مجازات‌ها قرار دارد.

باشگاه‌های انگلیسی به دلیل رفتارهای غلط در زمین مسابقه ۱٫۳ میلیون پوند جریمه شدند و آرسنال در صدر جدول مجازات‌ها قرار دارد.