جرایم بیمه واحدهای تولیدی البرز بخشوده می‌شود
جرایم بیمه واحدهای تولیدی البرز بخشوده می‌شود

شهریاریها :  به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری البرز، مرتضی سلامی از بخشودگی جرایم بیمه واحدهای تولیدی استان خبر داد و گفت: کار فرمایان بدهکار واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی در استان البرز با پرداخت به موقع بدهی خود، از بخشودگی جرایم برخوردار می‌شوند. وی اظهار داشت: در صورتی که […]

شهریاریها :  به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری البرز، مرتضی سلامی از بخشودگی جرایم بیمه واحدهای تولیدی استان خبر داد و گفت: کار فرمایان بدهکار واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی در استان البرز با پرداخت به موقع بدهی خود، از بخشودگی جرایم برخوردار می‌شوند.

وی اظهار داشت: در صورتی که کارفرمایان مزبور در خواست کتبی خود مبنی بر پرداخت بدهی قطعی معوقه لغایت اسفند 90 یا حداکثر تا پایان آذر 91 به شعبه مربوطه ارائه و مبلغ بدهی یا به صورت یک جا پرداخت نمایند 90 در صد جرایم بخشوده می‌شود.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان یادآور شد: چنان چه کارفرمایان توان پرداخت کل بدهی یاد شده را به صورت یک جا نداشته باشند می‌توانند درخواست کتبی مبنی بر تقسیط بدهی‌های کارگاه حداکثر در 8 قسط ماهیانه را در دفتر شعبه مربوطه ثبت نمایند که در این صورت به نسبت تعداد اقساط بدهی از معافیت پلکانی جرایم از 90درصد تا 45 درصد بر خوردار می‌شوند.