استقلال هنوز از جذب محمد محبی ناامید نشده و ساپینتو هم به شدت دنبال خرید این بازیکن تیم سانتاکلارای پرتغال است.

استقلال هنوز از جذب محمد محبی ناامید نشده و ساپینتو هم به شدت دنبال خرید این بازیکن تیم سانتاکلارای پرتغال است.