مدیرعامل شرکت گاز استان البرز از جذب بیش از ۲۸ هزار و ۸۰۰ مشترک و مصرف کننده جدید گاز طبیعی از ابتدای تابستان ۹۸ تا کنون خبر داد.

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز از جذب بیش از ۲۸ هزار و ۸۰۰ مشترک و مصرف کننده جدید گاز طبیعی از ابتدای تابستان ۹۸ تا کنون خبر داد.