سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار جانباختگان ویروس کرونا تا ظهر امروز جمعه ۱۳ تیر ۹۹ را اعلام کرد.

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار جانباختگان ویروس کرونا تا ظهر امروز جمعه ۱۳ تیر ۹۹ را اعلام کرد.