سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار جانباختگان ویروس کرونا تا ظهر امروز چهارشنبه پانزدهم مرداد ۹۹ را ۱۷ هزار و ۸۰۲ نفر اعلام کرد.

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار جانباختگان ویروس کرونا تا ظهر امروز چهارشنبه پانزدهم مرداد ۹۹ را ۱۷ هزار و ۸۰۲ نفر اعلام کرد.