سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار جانباختگان ویروس کرونا تا ظهر امروز جمعه هفدهم مرداد ۹۹ را اعلام کرد.

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار جانباختگان ویروس کرونا تا ظهر امروز جمعه هفدهم مرداد ۹۹ را اعلام کرد.