پرسپولیس با کسب پیروزی دشوار در آبادان ضمن گرفتن انتقام شکست سال قبل ،با سپاهان در صدر جدول شریک شد‌. تساوی خانگی گل‌گهر مقابل مس کرمان این تیم را از جمع مدعیان تا حدود زیادی عقب انداخت…

پرسپولیس با کسب پیروزی دشوار در آبادان ضمن گرفتن انتقام شکست سال قبل ،با سپاهان در صدر جدول شریک شد‌. تساوی خانگی گل‌گهر مقابل مس کرمان این تیم را از جمع مدعیان تا حدود زیادی عقب انداخت