لیگ برتر بیست و یکم در پایان نیم فصل با قهرمانی مقتدرانه استقلال به پایان رسید و پرسپولیس با سه امتیاز کمتر در رتبه دوم ایستاد. البته آبی‌ها با دو امتیاز ناشی از حکم کمیته انضباطی این فاصله را به رقیب دیرینه ایجاد کرده اند و اگر حکم کمیته انضباطی نقض ش…

لیگ برتر بیست و یکم در پایان نیم فصل با قهرمانی مقتدرانه استقلال به پایان رسید و پرسپولیس با سه امتیاز کمتر در رتبه دوم ایستاد. البته آبی‌ها با دو امتیاز ناشی از حکم کمیته انضباطی این فاصله را به رقیب دیرینه ایجاد کرده اند و اگر حکم کمیته انضباطی نقض شود، فاصله دو تیم برتر پایتخت فقط یک امتیاز خواهد بود