جدول قطعی برق در شهرستان‌های استان تهران اعلام شد
جدول قطعی برق در شهرستان‌های استان تهران اعلام شد
تهران- شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، برنامه زمانبندی اعمال خاموشی در شبکه توزیع برق در شهرستان‌های این استان را برای روز جمعه منتشر کرد.

به علت افزایش دما و رشد نامتعارف مصرف برق، احتمال اعمال خاموشی در شهرستان‌های استان وجود دارد و از این رو برنامه خاموشی احتمالی در محدوده شرکت توزیع برق استان تهران اعلام می‌شود.

دریافت برنامه خاموشی احتمالی شهرستان‌های استان تهران.