بازیکن خاجی استقلال در نهایت با این باشگاه برای فصل آینده به توافق نرسید.

بازیکن خاجی استقلال در نهایت با این باشگاه برای فصل آینده به توافق نرسید.