پیش از آنکه دیگر باشگاه‌ها پیراهن خود را به دست ارسلان مطهری بدهند و با او عکس یادگاری بگیرند، مدیرعامل باشگاه استقلال دستور تمدید قرارداد با این بازیکن را صادر کرد. این اقدام نشان می‌داد که باشگاه استقلال روی ادامه همکاری با مطهری همچنان مصر است….

پیش از آنکه دیگر باشگاه‌ها پیراهن خود را به دست ارسلان مطهری بدهند و با او عکس یادگاری بگیرند، مدیرعامل باشگاه استقلال دستور تمدید قرارداد با این بازیکن را صادر کرد. این اقدام نشان می‌داد که باشگاه استقلال روی ادامه همکاری با مطهری همچنان مصر است.