صحبت‌های سیداحسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی اقتصاد کابینه سیزدهم از جمله سوژه‌های جمع اقتصادی‌ها و بورسی‌ها در توییتر فارسی بود. با وجود جلسه علنی مجلس برای بررسی کابینه دولت سیزدهم و حاشیه‌های آن اما هشتگ «کرونا» بار دیگر در فضای توییتر فارسی ترند شد و ت…

صحبت‌های سیداحسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی اقتصاد کابینه سیزدهم از جمله سوژه‌های جمع اقتصادی‌ها و بورسی‌ها در توییتر فارسی بود. با وجود جلسه علنی مجلس برای بررسی کابینه دولت سیزدهم و حاشیه‌های آن اما هشتگ «کرونا» بار دیگر در فضای توییتر فارسی ترند شد و تا ساعت 15 دیروز، بیش از 6800 نفر با استفاده از این هشتگ درباره روند افزایشی مرگ و میرهای کرونایی و روند کند واکسیناسیون مطالبی را در صفحه‌های خود منتشر می‌کردند؛ مطالبی که به شدت انتقادی و خشمگین بود.