انتقاد پسر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از دادگاه‌ها، ارتش و رسانه‌های صهیونیستی باعث واکنش شدید کاربران شد.

انتقاد پسر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از دادگاه‌ها، ارتش و رسانه‌های صهیونیستی باعث واکنش شدید کاربران شد.