اقتصادنیوز: بررسی استانی سپرده ها در بازار بین بانکی استانی نشان می دهد 53 درصد از سپرده های بانکی در تهران به ثبت رسیده و مابقی در سایر استان های کشور. نسبت تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی نیز نشان دهنده آن بوده در 4 استان این رقم بالاتر ا…

اقتصادنیوز: بررسی استانی سپرده ها در بازار بین بانکی استانی نشان می دهد 53 درصد از سپرده های بانکی در تهران به ثبت رسیده و مابقی در سایر استان های کشور. نسبت تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی نیز نشان دهنده آن بوده در 4 استان این رقم بالاتر از 100 درصد ثبت شده است.