در این مطلب نگاهی به پرلایک‌ترین توئیت‌های سه‌شنبه 23 شهریور 1400 در توئیتر فارسی می اندازیم.

در این مطلب نگاهی به پرلایک‌ترین توئیت‌های سه‌شنبه 23 شهریور 1400 در توئیتر فارسی می اندازیم.