فضای مجازی در ایران با توجه به محدودیت‎های قانونی موجود، تبدیل به موضوعی سهل و ممتنع شده است. سهل از این جهت که تصمیم گیران و مدیران عرصه فضای مجازی، سهل‎ترین اقدام را برای کاهش دسترسی شهروندان به پیامرسان‎ها و شبکه‎های اجتماعی انتخاب می ‏کنند که همانا…

فضای مجازی در ایران با توجه به محدودیت‎های قانونی موجود، تبدیل به موضوعی سهل و ممتنع شده است. سهل از این جهت که تصمیم گیران و مدیران عرصه فضای مجازی، سهل‎ترین اقدام را برای کاهش دسترسی شهروندان به پیامرسان‎ها و شبکه‎های اجتماعی انتخاب می ‏کنند که همانا فیلترینگ باشد.