جایگاه امنیت در بهارستان به حد مطلوبی ارتقا یافته است
جایگاه امنیت در بهارستان به حد مطلوبی ارتقا یافته است

شهریاریها : بخشدار بوستان از امنیت مطلوبی که به واسطه نیروی انتظامی شهرستان بهارستان فراهم شده است، قدردانی کرد. علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر شاهد روند مطلوبی از سوی عوامل انتظامی شهرستان درراستای تامین امنیت برای شهروندان هستیم که این مهم باعث رضایت مندی شهروندان شده است. […]

110412092123_breakiشهریاریها : بخشدار بوستان از امنیت مطلوبی که به واسطه نیروی انتظامی شهرستان بهارستان فراهم شده است، قدردانی کرد.

علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر شاهد روند مطلوبی از سوی عوامل انتظامی شهرستان درراستای تامین امنیت برای شهروندان هستیم که این مهم باعث رضایت مندی شهروندان شده است.

وی افزود: ارائه خدمات مطلوب در جهت ایجاد امنیت و آسایش شهروندان به ویژه در کاهش جرائم خشن از قبیل کیف قاپی، گردن بند قاپی و زورگیری و درگیری های دسته جمعی و مزاحمت های ازارل و اوباش بخشی از این تلاش ها است.

این مسئول عنوان کرد: نیروی انتظامی شهرستان با تدابیر شایسته توانسته با تعهد و علاقه و پشتکار جایگاه امنیت شهرستان را در حد مطلوب ارتقا دهد.