رسانه‌های پاکستان از جان باختن تعدادی از اتباع پاکستان در مرز با ایران خبر دادند.

رسانه‌های پاکستان از جان باختن تعدادی از اتباع پاکستان در مرز با ایران خبر دادند.