جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان اینکه کارکنان مراقبت پرواز با اقدام به‌موقع خود بارها از بروز حوادث جبران‌ناپذیر جلوگیری کردند، گفت: به همت دفتر مطالعات و تحقیقات نهاجا، خاطرات پیشکسوتان این حوزه در حال جمع‌آوری و نگارش است….

جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان اینکه کارکنان مراقبت پرواز با اقدام به‌موقع خود بارها از بروز حوادث جبران‌ناپذیر جلوگیری کردند، گفت: به همت دفتر مطالعات و تحقیقات نهاجا، خاطرات پیشکسوتان این حوزه در حال جمع‌آوری و نگارش است.