با اعلام رسمی باشگاه نساجی، اسماعیل اسماعیلی به‌عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب شد.

با اعلام رسمی باشگاه نساجی، اسماعیل اسماعیلی به‌عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب شد.