نخست‌وزیر انگلیس تاکید کرد، کشورش در قبال افغانستان متعهد است و با شرکا و هم‌پیمانان در منطقه برای فراهم سازی گذرگاه‌های امن تلاش می‌کند.

نخست‌وزیر انگلیس تاکید کرد، کشورش در قبال افغانستان متعهد است و با شرکا و هم‌پیمانان در منطقه برای فراهم سازی گذرگاه‌های امن تلاش می‌کند.