لیونل مسی اگر قراردادش را با بارسا تمدید کند، نخستین بازی تحت قرارداد جدید خود را برابر یوونتوس انجام خواهد داد.

لیونل مسی اگر قراردادش را با بارسا تمدید کند، نخستین بازی تحت قرارداد جدید خود را برابر یوونتوس انجام خواهد داد.