مراسم حمل جام جهانی 10 متری به زمین بازی ایران و ولز که به عنوان بخشی از افتتاحیه مرسوم بازیهای جام جهانی قطر است را به صورت اختصاصی در تابناک می‌بینید….

مراسم حمل جام جهانی 10 متری به زمین بازی ایران و ولز که به عنوان بخشی از افتتاحیه مرسوم بازیهای جام جهانی قطر است را به صورت اختصاصی در تابناک می‌بینید.