رکنا: رییس جامعه‌المصطفی العالمیه گفت: این نهاد علمی در آموزش زبان فارسی صاحب سبک و دارای تجربه بسیار خوبی است و توانسته در گسترش زبان فارسی نقشی مهمی در دنیا ایفا کند….

رکنا: رییس جامعه‌المصطفی العالمیه گفت: این نهاد علمی در آموزش زبان فارسی صاحب سبک و دارای تجربه بسیار خوبی است و توانسته در گسترش زبان فارسی نقشی مهمی در دنیا ایفا کند.