رویترز در یک گزارش به یک پلتفورم پیام رسان که ۴ مقام سابق آمریکایی وجود آن را تایید کردند، اشاره می‌کند که لابلای اخبار ابتدایی و وبسایت‌های سرگرمی مخفی بوده و جاسوس‌ها تا سال ۲۰۱۳ از آن برای ارتباط با سازمان سیا استفاده می‌کردند….

رویترز در یک گزارش به یک پلتفورم پیام رسان که ۴ مقام سابق آمریکایی وجود آن را تایید کردند، اشاره می‌کند که لابلای اخبار ابتدایی و وبسایت‌های سرگرمی مخفی بوده و جاسوس‌ها تا سال ۲۰۱۳ از آن برای ارتباط با سازمان سیا استفاده می‌کردند.