عصر امروز سیلابی در شهرک تاریخی ماسوله به وقوع پیوست.

عصر امروز سیلابی در شهرک تاریخی ماسوله به وقوع پیوست.