کارشناس کنترل ترافیک پلیس راه البرز از بازگشایی کامل جاده کرج – چالوس در محدوده این استان خبرداد.

کارشناس کنترل ترافیک پلیس راه البرز از بازگشایی کامل جاده کرج – چالوس در محدوده این استان خبرداد.