این انسداد از مسیر میدان امیر کبیر کرج و آزادراه تهران – شمال صورت گرفته بود که با تلاش ماموران راهداری و پلیس راه بازگشایی شد.

این انسداد از مسیر میدان امیر کبیر کرج و آزادراه تهران – شمال صورت گرفته بود که با تلاش ماموران راهداری و پلیس راه بازگشایی شد.