رئیس پلیس راه مازندران با بیان اینکه محور هراز بازگشایی شد، گفت: جاده کندوان به خاطر سیل همچنان بسته است.

رئیس پلیس راه مازندران با بیان اینکه محور هراز بازگشایی شد، گفت: جاده کندوان به خاطر سیل همچنان بسته است.