جاده جدید طالقان به هشتگرد از صبح جمعه بیست و یکم آبان ۱۴۰۰ در پی بارش‌های پاییزی مسدود شد.

جاده جدید طالقان به هشتگرد از صبح جمعه بیست و یکم آبان ۱۴۰۰ در پی بارش‌های پاییزی مسدود شد.