در این ویدئو ، جاده‌ای برای درمان افسردگی در نروژ را مشاهده می نمایید .این جاده مارپیچی اقیانوس اطلس نام دارد و دو روستا را به هم متص می کند، 8 کیلومتر طول دارد و به عنوان یکی از زیباترین جاده جهان شناخته می شود ….

در این ویدئو ، جاده‌ای برای درمان افسردگی در نروژ را مشاهده می نمایید .این جاده مارپیچی اقیانوس اطلس نام دارد و دو روستا را به هم متص می کند، 8 کیلومتر طول دارد و به عنوان یکی از زیباترین جاده جهان شناخته می شود .