حسام‌الدین فرهادی مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه ایران دارای 4 میلیارد تن ذخیره سنگ است گفت: با این حال درست در زمانی که بازار کامودیتی ها تشنه است تدبیر مسئولان محدود کردن صادرات است، در حالی که مشخص نیست تا چه زمانی می توا…

حسام‌الدین فرهادی مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه ایران دارای 4 میلیارد تن ذخیره سنگ است گفت: با این حال درست در زمانی که بازار کامودیتی ها تشنه است تدبیر مسئولان محدود کردن صادرات است، در حالی که مشخص نیست تا چه زمانی می توان از این ذخایر بهره برداری اقتصادی داشت.