از آغاز عملیات برف‌روبی و بازگشایی معابر این شهر تاکنون به تعداد ۲ هزار کامیون، برف از معابر بارگیری و به بیرون از شهر انتقال یافته است.

از آغاز عملیات برف‌روبی و بازگشایی معابر این شهر تاکنون به تعداد ۲ هزار کامیون، برف از معابر بارگیری و به بیرون از شهر انتقال یافته است.