ثریا آقایی در مسابقات بدمینتون المپیک با ورزشکارانی از چین و مالدیو همگروه شد.

ثریا آقایی در مسابقات بدمینتون المپیک با ورزشکارانی از چین و مالدیو همگروه شد.