بر اساس رتبه بندی میلیاردر‌های بلومبرگ، ثروت یانگ هویان چینی الاصل سال گذشته ۲۳.۷ میلیارد دلار ارزش داشت، اما اکنون تنها ۱۱.۳ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود….

بر اساس رتبه بندی میلیاردر‌های بلومبرگ، ثروت یانگ هویان چینی الاصل سال گذشته ۲۳.۷ میلیارد دلار ارزش داشت، اما اکنون تنها ۱۱.۳ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.