ثبت نام ۸۵۸ نفر در پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی در شهرستان شهریار
ثبت نام ۸۵۸ نفر در پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی در شهرستان شهریار

شهریاریهار :  دکتر سعید ناجی فرماندار شهرستان شهریار و رئیس حوزه انتخابیه این شهرستان تعداد نهایی داوطلبین ثبت نام کرده در این شهرستان را ۸۵۸نفر اعلام کرد.  دکتر ناجی با اعلام این خبر گفت: در کل شهرستان شهریار تعداد ۸۵۸نفر برای شرکت در پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ثبت نام کردند که […]

شهریاریهار :  دکتر سعید ناجی فرماندار شهرستان شهریار و رئیس حوزه انتخابیه این شهرستان تعداد نهایی داوطلبین ثبت نام کرده در این شهرستان را ۸۵۸نفر اعلام کرد.
 دکتر ناجی با اعلام این خبر گفت: در کل شهرستان شهریار تعداد ۸۵۸نفر برای شرکت در پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ثبت نام کردند که از این تعداد ۷۶۰نفر،مرد و ۹۸نفر، زن هستند.
بنا بر این گزارش؛ فرماندار شهرستان شهریار افزود: در شوراهای شهر این شهرستان، تعداد ۵۶۸ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۴۹۸ نفر مرد و ۷۰ نفر زن هستند و در شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان شهریار نیز ۲۹۰ ثبت نام نمودند که ۲۶۸ نفر مرد و ۲۸ نفر زند هستند.
دکتر سعید ناجی تعداد داوطلبین شهرهای شهرستان شهریار را نیز به این شرح اعلام کرد: شهریار ۱۷۳ نفر ۱۵۲ نفر مرد ۲۱ نفر زن، اندیشه ۱۴۵ نفر ۱۱۷ نفر مرد ۲۸ نفر زن، باغستان ۷۹ نفر ۷۲ نفر مرد ۷ نفر زن، وحیدیه ۲۵ نفر ۲۳ نفر مرد ۲ نفر زن، صباشهر ۵۶ نفر ۵۴ نفر مرد، ۲ نفر زن، شاهدشهر ۳۷ نفر، ۳۵ نفر مرد، ۲ نفر زن و فردوسیه ۵۳ نفر، ۴۵ نفر مرد و ۸ نفر زن.
لازم به ذکر است بعد از ثبت نام داوطلبین تاکنون تعداد یک نفر اعلام انصراف کرده است.