بر اساس اعلام مدیر طرح واردات خودرو، از آغاز ثبت نام برای خرید حدود ۱۱۰۰ دستگاه عرضه شده در مرحله اول خبر داد. در این مرحله دو مدل چانگان با قیمت علی‌الحساب ۸۵۰ و ۹۰۰ میلیون عرضه شده است….

بر اساس اعلام مدیر طرح واردات خودرو، از آغاز ثبت نام برای خرید حدود ۱۱۰۰ دستگاه عرضه شده در مرحله اول خبر داد. در این مرحله دو مدل چانگان با قیمت علی‌الحساب ۸۵۰ و ۹۰۰ میلیون عرضه شده است.