ثبت نام انتخابات رئیس هیات اسکیت استان تهران آغاز شد
ثبت نام انتخابات رئیس هیات اسکیت استان تهران آغاز شد

شهریاریها : اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در نظر دارد، انتخابات رئیس هیات اسکیت استان تهران را برگزار کند. افراد واجد شرایط می توانند جهت ثبت نام در ساعات اداری تا تاریخ 4 خرداد به آدرس خیابان سپاه، روبروی بیمارستان طرفه، کوچه استقلال،امور مجامع اداره کل ورزش و جوانان استان تهران مراجعه کنند. […]

img_7488شهریاریها : اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در نظر دارد، انتخابات رئیس هیات اسکیت استان تهران را برگزار کند.
افراد واجد شرایط می توانند جهت ثبت نام در ساعات اداری تا تاریخ 4 خرداد به آدرس خیابان سپاه، روبروی بیمارستان طرفه، کوچه استقلال،امور مجامع اداره کل ورزش و جوانان استان تهران مراجعه کنند.
برخورداری از تجربه و سوابق ورزشی و آشنایی با رشته ورزشی اسکیت،دارابودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم، تصویر گواهی پایان خدمت یا معافیت دائمی و یا عضویت در نیروهای مسلح و گواهی عدم سوء سابقه کیفری از مراجع ذیربط، از اهم شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام است.
واجدین شرایط در صورت نیاز به هر گونه اطلاعات می توانند با شماره تلفن 77514540 گروه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای تماس بگیرند.