ثبت نام از داوطلبان شورای اسلامی شهرستان شهریار آغاز شد
ثبت نام از داوطلبان شورای اسلامی شهرستان شهریار آغاز شد

شهریاریها : سیدعباس جوهریˈ فرماندار شهریار گفت: کار اجرای ثبت نام از داوطلبان چهارمین دوره شورای های اسلامی شهری و روستایی در حوزه انتخابیه شهرستان شهریار از روز دوشنبه 26فروردین 92 آغاز شد. وی افزود: در این شهرستان 25 حوزه روستایی و هفت حوزه شهری در نظرگرفته شده که در مجموع 156 اعضای شورای شهری منتخب […]

شوراشهریاریها : سیدعباس جوهریˈ فرماندار شهریار گفت: کار اجرای ثبت نام از داوطلبان چهارمین دوره شورای های اسلامی شهری و روستایی در حوزه انتخابیه شهرستان شهریار از روز دوشنبه 26فروردین 92 آغاز شد.
وی افزود: در این شهرستان 25 حوزه روستایی و هفت حوزه شهری در نظرگرفته شده که در مجموع 156 اعضای شورای شهری منتخب مردم خواهد بود که از این تعداد 11 روستا شورای اسلامی پنج نفره ، 14 روستا اعضای سه نفره، چهار شهر اعضای هفت نفره، 2 شهر اعضای 9 نفره و یک شهر اعضای 13 نفره در مجموع 156 نفر منتخبان مردم در چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهری و روستایی عهده دار شوراهای خواهد بود.