ثبت رکورد جهانی روپایی در مسافت ۴۰ کیلومتری
ثبت رکورد جهانی روپایی در مسافت ۴۰ کیلومتری

شهریاریها : ورزشکار رباط کریمی مسافت ۴۰ کیلومتری اسلامشهر تا رباط کریم را با روپایی زدن طی و رکود تازه ای را در روپایی استقامت ثبت کرد. این قهرمان ورزشکار که از ساعت ۹  از میدان نماز اسلامشهر حرکت خود را با روپایی زدن آغاز کرد موفق شد باعبور از سه شهرستان اسلامشهر  ، بهارستان […]

شهریاریها : ورزشکار رباط کریمی مسافت ۴۰ کیلومتری اسلامشهر تا رباط کریم را با روپایی زدن طی و رکود تازه ای را در روپایی استقامت ثبت کرد.
این قهرمان ورزشکار که از ساعت ۹  از میدان نماز اسلامشهر حرکت خود را با روپایی زدن آغاز کرد موفق شد باعبور از سه شهرستان اسلامشهر  ، بهارستان و رباط کریم  مسافت چهل کیلومتر را در هفت ساعت و سی و دو دقیقه و سی دو ثانیه ثبت جهانی کند .
رضایی رییس کمیته ثبت رکورد های ورزشی فدراسیون ورزشهای همگانی با بیان اینکه ولی پور سه سال قبل هم در روپایی استقامت در مسافت ۲۹  کیلومتر و سیصد وپنجاه متر نیز صاحب رکورد است افزود : رکورد جدید وی شکستنی نیست .
حسن ولی پور رکورد های دیگری همچون : دو بار روپایی درهزار و هشتصد پله برج میلاد در زمان های چهل و دو دقیقه و چهل و هشت ثانیه و سی و هفت دقیقه و هجده ثانیه / رکورد روپایی  روی تریلر در حال حرکت در مسافت صد و پنجاه کیلومتری تهران تا قم ودر زمان سیزده ساعت و و رکورد استقامت از هفت صبح تا سه بامداد روز بعد را در کارنامه افتخارات خود به ثبت رسانده است .
از حاشیه های تلخ این ثبت رکورد غرور آفرین همین بس که هیچ یک از مسولان شهرستانهای اسلامشهر بهارستان و بویژه رباط کریم به استقبال این قهرمان نیامدند .
همچنین تنها آرزوی حسن ولی پور ثبت رکوردهایش در کتاب رکوردهای گینس است که تاکنون به دلیل مشکلات مالی ونداشتن حامی موفق به این امر نشده است .