پذیرش دوره‌ های جدید مدیریت کسب و کار در سه سطح MBA، DBA، PostDBA در دانشکده فنی دانشگاه تهران آغاز شده است و متقاضیان می‌توانند از آخرین مهلت ثبت نام در این دوره‎ ها با تعرفه سال گذشته استفاده نمایند….

پذیرش دوره‌ های جدید مدیریت کسب و کار در سه سطح MBA، DBA، PostDBA در دانشکده فنی دانشگاه تهران آغاز شده است و متقاضیان می‌توانند از آخرین مهلت ثبت نام در این دوره‎ ها با تعرفه سال گذشته استفاده نمایند.