بازار خودروی ایران بعد از تحریم ها با دو مشکل اصلی مواجه شد، رفتن بسیاری از برندها و مدلها از بازار ایران و مساله دیگر بحث خدمات پس از فروش خودروها بود، به همین دلیل خودروهایی که تولید آنها متوقف نشد، و به تعداد زیاد تولید شده بودند و عملکرد مناسبی د…

بازار خودروی ایران بعد از تحریم ها با دو مشکل اصلی مواجه شد، رفتن بسیاری از برندها و مدلها از بازار ایران و مساله دیگر بحث خدمات پس از فروش خودروها بود، به همین دلیل خودروهایی که تولید آنها متوقف نشد، و به تعداد زیاد تولید شده بودند و عملکرد مناسبی داشتند از دید مشتری ارزش ویژه ایی یافتند، خودروهایی که در اصطلاح جای خود را در بازار یافته و تثبیت کرده بودند، یکی از این خودروها، تیگو۵ شرکت مدیران خودرو بود.