رکنا : یکتا ناصر عکسی جنجالی منتشر کرد. او بعد از اتمام کارش در سریال آبی از منوچهر هادی جدا شد و به ایران بازگشت .

رکنا : یکتا ناصر عکسی جنجالی منتشر کرد. او بعد از اتمام کارش در سریال آبی از منوچهر هادی جدا شد و به ایران بازگشت .